In 1994 werd Pension Maaszicht geopend. Een pension voor dak- en thuisloze jongeren. Een zeer innovatief concept, waarbij vraaggericht werd gewerkt, de jongeren verantwoordelijk werden gesteld voor hun eigen toekomst en er werd zonder overheidssubsidie gestart. Voor de ontwikkeling van Pension Maaszicht ontving zij de Rotterdamse Paul Nijghpenning.


© 2008 | Diclaimer  Ontwerp door Bureau Groen Gras