Stichting Cleo-Patria wil voor vrouwen een veilige ontmoetingsplek creëren in beheer van de vrouwen zelf. Vrouwen die tot de komst van de vrouwenstudio’s een geïsoleerd bestaan hebben geleid moeten zich binnen de studio’s zodanig kunnen ontwikkelen , dat zij een eigen plek in de samenleving kunnen innemen.

Een tweede doel is dat de ontmoetingsplek multicultureel moet zijn. In een stad waar zeker 150 culturen samen leven is het belangrijk om elkaar en elkaars gewoonten te leren kennen en van elkaars verschillen te leren. Alleen dan kunnen we samen verder komen. Je eigen waarden behouden maar komen tot gezamenlijke normen. Wij burgeren niet in maar burgeren samen
Stichting Cleo-Patria is innovatief en vernieuwend. Daarnaast slecht zij grenzen. Door uit te gaan van respect voor ieders waarden en daar niet aan te tornen, komen de vrouwen in de vrouwenhuizen tot gezamenlijke normen. Zij voel zich gerespecteerd in hun cultuur en kunnen juist daardoor een weg vinden in onze Westerse samenleving. Een prachtig fenomeen is ook dat de omgang met al die verschillende culturen maakt dat je heel erg gaat nadenken over je eigen cultuur, gaat nadenken over de verschillen en de overeenkomsten.

Maar vrouwen vinden elkaar altijd in dezelfde uitgangspunten. Deze zijn: een goede toekomst voor hun kinderen, een veilige omgeving, een schone omgeving en een prettige omgeving met mensen die elkaar respecteren om wie zij zijn.

Een groot sociaal Rotterdammer Paul Nijgh zei het jaren geleden al: Niet wie gij zijt, maar wat gij zijt. Dat kan een uitgangspunt zijn voor een werkelijke multi culturele samenleving.


© 2008 | Diclaimer  Ontwerp door Bureau Groen Gras