Tarwewijk, Deelgemeente Charlois

 • Gestart in september 2000.
 • Wekelijks bezoeken ruim 100 vrouwen uit minstens 10 verschillende culturen de activiteiten of komen voor de ontmoeting.
 • 50 vrouwen volgen Nederlandse lessen
 • 30 vrouwen volgen conversatielessen (gegeven door een vrijwilliger) en is een eerste kennismaking met de Nederlandse taal
 • Wekelijks praten 20 vrouwen uit verschillende culturen met elkaar over opvoeding vanuit hun cultuur en hun vragen op dit gebied
 • Inmiddels is op verzoek van de vrouwen een vadergroep gestart en een echtparengroep. Hier wordt Nederlands gegeven en gesproken over allerlei maatschappelijke thema’s. Doel van de vrouwen is dat ook hun echtgenoten betrokken worden bij de school of de wijk.
 • Zijn de vrouwen een verbindende factor in de wijk
 • Hebben inmiddels twee vrouwen uit de doelgroep een reguliere baan binnen het vrouwenhuis en zijn zij verantwoordelijk voor de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken (De personeelskosten worden betaald door private financiers)
 • Zitten er vrouwen in het bestuur in het kader van de bestuursparticipatie
 • Geven de vrouwen fietslessen aan elkaar
 • Is er heel veel respect ontstaan voor de verschillende culturen waardoor de irritatie onderling over de verschillen verdwijnt
 • Kan er over mishandeling thuis gesproken worden en worden oplossingen gezocht samen met de vrouwen en ‘Geweld achter de voordeur’ om het geweld te stoppen
 • Hebben de vrouwen een actieve rol gespeeld op de emancipatieconferentie van de GGD
 • Gaan zij in debat met burgemeester en wethouders over hun beleid
 • Zijn vele tientallen vrouwen op weg om geëmancipeerde vrouwen te worden die hun plek in de Nederlandse samenleving hebben gevonden 

© 2008 | Diclaimer  Ontwerp door Bureau Groen Gras