Gemeente Rotterdam

De stichting heeft ten doel: 

  • Het vrouwen de kans geven vanuit hun kwaliteiten en mogelijkheden vrijwilligerswerk te bieden, waardoor zij een gewaardeerde plek in onze samenleving kunnen innemen
  • Kleinschalige bedrijfjes te ontwikkelen met als doel de vrouwen een werkplek te bieden, waar zij hun reeds aanwezige kwaliteiten kunnen inzetten, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn
  • Inmiddels hebben 35 vrouwen van 12 verschillende culturen zich ingeschreven. 80% van hen hebben de lagere school niet afgemaakt of zijn nooit naar school gegaan en hebben geen vervolgopleiding gedaan.
  • Zijn 20 vrouwen aan het werk o.a. in: catering, Wereldmuseum, kinderopvang, gehandicaptenzorg, administratie, gastvrouw in vrouwenhuizen, geven conversatielessen, naailessen, Arabische les, fietsles
  • Gaan 8 vrouwen een opleiding doen in ‘Helpende Welzijn’en de Horeca
  • Gaan 4 vrouwen een cursus gastvrouw doen
  • Gaan opnieuw 15 vrouwen de cursus vrijwilligerswerk doen 

© 2008 | Diclaimer  Ontwerp door Bureau Groen Gras